قالب وردپرس
دی 26, 1395

تغذیه سنجاب

تغذيه سنجاب از ، آجيل ، دانه و ميوه مي باشد همچنين آنها تخم پرندگان ، حشرات ، حتي اگر غذاي ديگري پيدا نکنند لاشه حيوانات […]
دی 26, 1395

تغذیه همستر

احتياجات غذايي همسترها بسيار شبيه به رت است . آنها در انتخاب غذا سخت‌گير نبوده و تقريبا ً همه چيز خوارند . با اين حال همستر […]