قالب وردپرس
نقل و انتقال حیوانات خانگی به خارج از کشور
  1. گرفتن تاییدیه سلامت از کلینیک دامپزشکی
  2. همراه داشتن کپی پاسپورت صاحب حیوان , کپی میکروچیپ و اصل مدارک
  3. اعلام تاریخ دقیق زمان حرکت
  4. تحویل مدارک جهت انجام اقدامات مربوط به قرنطینه و امور مربوط به اداره پزشکی
  5. تحویل مدارک از کلینیک و گرفتن تایید و ثبت در فرودگاه