قالب وردپرس
نقل و انتقال حیوانات خانگی در داخل کشور
  • مراجعه به کلینیک دامپزشکی جهت دریافت تاییدیه سلامت
  • گرفتن کد رهگیری از سایت www.e.ivo.ir
مراجعین محترم جهت دریافت کد الکترونیکی خود را در قسمت شماره بهداشتی پروانه عدد 999999999 و در قسمت تاریخ اعتبار 1395/10/1 را درج نمایید.
  • مراجعه به شبکه دامپزشکی جهت انجام سایر اقدامات